LO12 / LO20 / LO25

LO12 / LO20 / LO25

LO12 / LO20 / LO25
Taşıma Kapasitesi: 1250 - 2500 kg
Asansör: 800 mm


Detaylı Bilgi

  E-Katalog

EOM100

EOM100

EOM100
Taşıma Kapasitesi: 1000 kg
Asansör: 1800 mm


Detaylı Bilgi

  E-Katalog

EOC100

EOC100

EOC100
Taşıma Kapasitesi: 1000 kg
Asansör: 8250 mm


Detaylı Bilgi

  E-Katalog

EOH125

EOH125

EOH125
Taşıma Kapasitesi: 1250 kg
Asansör: 10500 mm


Detaylı Bilgi

  E-Katalog


Telefon

Whatsapp

Mesaj