B25E

B25E

BELDEN KIRMA KAYA KAMYONU

B25E
Motor Gücü: 281 HP
Tork: 1150 Nm
Boş Çalışma Ağırlığı: 19.660 kg
Dolu Çalışma Ağırlığı: 43.660 kg
Hidrolik Kapasite: 165 L/dk
Max. Retardasyon: 788 HP
Damper Kapasitesi: 15 m3
Lastik Ebadı: 23,5R25

Detaylı Bilgi

E-Katalog
B30E

B30E

BELDEN KIRMA KAYA KAMYONU

B30E
Motor Gücü: 329 HP
Tork: 1300 Nm
Boş Çalışma Ağırlığı: 20.140 kg
Dolu Çalışma Ağırlığı: 48.140 kg
Hidrolik Kapasite: 165 L/dk
Max. Retardasyon: 593 HP
Damper Kapasitesi: 17,5 m3
Lastik Ebadı: 23,5R25

Detaylı Bilgi

E-Katalog
B35E

B35E

BELDEN KIRMA KAYA KAMYONU

B35E
Motor Gücü: 429 HP
Tork: 2100 Nm
Boş Çalışma Ağırlığı: 30.379 kg
Dolu Çalışma Ağırlığı: 63.879 kg
Hidrolik Kapasite: 330 L/dk
Max. Retardasyon: 1118 HP
Damper Kapasitesi: 20,5 m3
Lastik Ebadı: 26,5R25

Detaylı Bilgi

E-Katalog
B40E

B40E

BELDEN KIRMA KAYA KAMYONU

B40E
Motor Gücü: 510 HP
Tork: 2380 Nm
Boş Çalışma Ağırlığı: 31.787 kg
Dolu Çalışma Ağırlığı: 70.787 kg
Hidrolik Kapasite: 330 L/dk
Max. Retardasyon: 1145 HP
Damper Kapasitesi: 24 m3
Lastik Ebadı: 29,5R25

Detaylı Bilgi

E-Katalog
B45E

B45E

BELDEN KIRMA KAYA KAMYONU

B45E
Motor Gücü: 523 HP
Tork: 2460 Nm
Boş Çalışma Ağırlığı: 31.877 kg
Dolu Çalışma Ağırlığı: 72.877 kg
Hidrolik Kapasite: 330 L/dk
Max. Retardasyon: 1145 HP
Damper Kapasitesi: 25 m3
Lastik Ebadı: 29,5R25

Detaylı Bilgi

E-Katalog
B50E

B50E

BELDEN KIRMA KAYA KAMYONU

B50E
Motor Gücü: 577 HP
Tork: 2750 Nm
Boş Çalışma Ağırlığı: 35.299 kg
Dolu Çalışma Ağırlığı: 80.699 kg
Hidrolik Kapasite: 330 L/dk
Max. Retardasyon: 1291 HP
Damper Kapasitesi: 27,5 m3
Lastik Ebadı: 875/65R29

Detaylı Bilgi

E-Katalog
B60E

B60E

BELDEN KIRMA KAYA KAMYONU

B60E
Motor Gücü: 577 HP
Tork: 2750 Nm
Boş Çalışma Ağırlığı: 42.476 kg
Dolu Çalışma Ağırlığı: 97.476 kg
Hidrolik Kapasite: 330 L/dk
Max. Retardasyon: 1318 HP
Damper Kapasitesi: 35 m3
Lastik Ebadı: 875/65R29 (Ön) Twin 24.00R35 (Arka)

Detaylı Bilgi

E-Katalog

Telefon

Whatsapp

Mesaj