KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

ENKA PAZARLAMA İHRACAT İTHALAT A.Ş. (ENKA Pazarlama) Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizin kullanılmasına ilişkin anayasal haklarınızı kabul eder, bu haklara saygı gösterir ve korunması konusunda en iyi gayreti sarf eder.

ENKA Pazarlama, 18 yaş altındaki kullanıcıları ile ilgili herhangi bir kişisel veri toplama niyetinde değildir. Web sitesinin belirli sayfaları görüntülenirken bilgisayarınızda bazı bilgiler depolanabilir. Bu bilgiler “Çerez” veya benzer dosya formlarında olacak ve sizlerin ilgi ve/veya tercihlerinize daha iyi yanıt verebilmesi için web sayfasının daha uygun hale getirilmesine imkân sağlayacaktır. Buna rağmen bu site, içerisinde diğer web sayfalarına bağlantılar içermekte olup ENKA Pazarlama, bu sayfaların gizlilik politikalarını kontrol etme yetkisine sahip değildir.

Yukarıda bahsedilen bilgilere ek olarak, ENKA Pazarlama Web Sitesi ziyaretçileri, şirket hakkındaki finansal haber bültenlerine ulaşmak, genel istek ve taleplerini şirket yetkililerine iletebilmek için ad, soyad ve e-posta adres bilgilerini, web sayfasında belirtilen elektronik formlara yazmaktadır.

Hakkınızda bize vereceğiniz ya da web sitesini ziyaretiniz nedeniyle toplanacak olan bilgilerle ilgili olarak ENKA Pazarlama, sorumlu bir tutum sergileyecektir. ENKA Pazarlama’nın bu web sitesini ziyaretiniz sırasında toplayacağı bilgileri;

(i)             ENKA Pazarlama’nın veya diğer tarafların haklarını, güvenliğini veya mülkiyet haklarını korumak,

(ii)            yasal veya düzenleyici yükümlülüklere uyum sağlamak,  

(iii)           web sayfası veya kullanıcıları hakkında toplu istatistiksel bilgiler toplamak ve/veya sağlamak,

(iv)          şirket haber bültenlerini ve finansal raporları paylaşmak,

amacıyla saklayabilecek, işleyebilecek ya da aktarabilecektir. Ancak ENKA Pazarlama açık onayınız olmaksızın kişisel bilgilerinizi ticari amaçlarla kullanmayacak, bu bilgileri üçüncü kişilere satmayacak veya kiralamayacaktır. Kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediği konusunda her zaman bilgi alma ve bilgilerinizin silinmesini talep hakkınız bulunmaktadır.

ENKA Pazarlama’nın kişisel verilere ilişkin politikası ve kişisel verilere yönelik haklarınıza dair detaylı bilgi almak isterseniz, lütfen aşağıdaki bölümleri inceleyiniz.

Bu beyan sadece ENKA Pazarlama tarafından toplanan ve saklanan bilgiler için geçerlidir.

Bağlantı

Kolaylık sağlamak açısından bu web sitesi içerisinde ENKA Pazarlama tarafından kontrol edilmeyen veya herhangi bir şekilde ENKA Pazarlama ile ilintili veya ilişkili olmayan diğer web sayfalarına bağlantılar yer almaktadır. Bu doğrultuda ENKA Pazarlama, bu sayfaların kişisel veri politikalarına, gizlilik uygulamaları veya kullanım koşullarına ilişkin herhangi bir beyanda bulunmamakta ve ayrıca bu sayfalarda bulunan bilgi, veri, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, grafik, video, mesaj veya mevcut diğer materyallerin doğrulukları, bütünlükleri veya niteliklerini kontrol etmemekte veya bu konuda herhangi bir garanti vermemektedir. Dahil ya da hariç olma durumu hiçbir şekilde ENKA Pazarlama’nın sayfayı, sayfanın sağlayıcısını ya da sayfadaki bilgileri onayladığı anlamına gelmez.

Kişisel Veri Sahiplerinin İstek ve Talepleri

ENKA Pazarlama, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. ENKA Pazarlama, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Bu minvalde, kişisel veri sahipleri, ENKA Pazarlama Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ında belirtilen haklarına ilişkin taleplerini; Kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle Kişisel Bilgi Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak ENKA Pazarlama’ya iletebileceklerdir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 


Telefon

Whatsapp

Mesaj